เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย
  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑   ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดเทศกาลอาหารพร้อมกับจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ซึ่งในปีนี้ได้จัดตรงกับ     วันเทศบาลทุกวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑     ตลาดต้องชม “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี”  โดยมีวัตถุประสงค์       ในการจัดงานครั้งนี้  เพื่อต้องการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรปลอดสารพิษ   ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนในเขตตำบลพิชัย   เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี” เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ รวมถึงชาวต่างจังหวัดได้มีโอกาสชื่นชมกับสินค้าพื้นเมืองของดีตำบลพิชัยในตลาดแห่งนี้ด้วย 

นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  กล่าวเอาไว้ว่าในปีนี้ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวชมภายในงาน   ต่างพอใจที่ได้จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภคของชุมชนที่คุณภาพและผู้ซื้อได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ประกอบการโดยตรงและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า , แม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนอีกด้วย  นอกจากนี้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้  ยังได้ร่วมสืบสานประเพณี  รดน้ำดำหัวผู้สูง  และยังได้ชมกับหลากหลายกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดขึ้น           อาทิเช่น  การประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นเมือง (แกงฮังเล) , การประกวดรำวงย้อนยุค  และการแข่งขันเตะปี๊บของผู้สูงอายุ   เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑    ตลาดต้องชม “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี”  ที่ผ่านมา

 61 1.JPG 61 5.JPG 61 2.JPG 61 4.JPG 61 3.JPG