เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน 
Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑

นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน  Fix  it  center  Thailand 4.0  ซึ่งวัตถุประสงค์ในโครงการนี้ก็เพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องใช้ในครัวเรือน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค  เครื่องจักรทางการเกษตร  รวมถึงยานพาหนะ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมเครื่องอุปโภคที่ชำรุดและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในเขตพื้นเทศบาลฯ  ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย  ซึ่งได้ผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีที่ได้นำเครื่องใช้ในครัวเรือนมาใช้บริการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันที่  ๑๙ – ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

fix  it  center 4.JPGfix  it  center 1.JPGfix  it  center 3.JPGfix  it  center 2.JPG