เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๑
 

นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค  ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านขายของชำ , ร้านอาหาร , แผงลอย ตลาดสดและร้านเสริมสวยความงาม  ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร  เพื่อเป็นการยกระดับและรักษาคุณภาพชีวิต  ทางด้านอาหารและโภชนา  รวมถึงด้านบริการให้ได้มาตรฐานสากล   เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยมีการบูรนาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและสถานีอนามัยบ้านต้นมื่น  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

IMG_6257.JPGIMG_6260.JPGIMG_6249.JPGIMG_6252.JPGIMG_6253.JPGIMG_6248.JPG