เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี  ๒๕๖๑  ในกิจกรรมได้มีการแห่เทียนพรรษานำไปถวายตามวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  จำนวนทั้งสิ้น    วัด และประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา , ถวายเทียนพรรษา - เครื่องไทยธรรม   เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมแห่เทียน  โดยในปีนี้มีกลุ่มเยาวชน , กลุ่มผู้สูงอายุ , พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันอังคารที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

IMG_5027.JPGIMG_5041.JPGIMG_5057.JPGIMG_5104.JPGIMG_5024.JPGIMG_5017.JPGIMG_5065.JPGIMG_5032.JPGIMG_5049.JPG