เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  ทำความสะอาดวันปิยะมหาราช  ๒๕๖๑
 

เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกันพัฒนาตามที่จังหวัดลำปางได้กำหนดเปิดโครงการ (Kick  off) “ลำปางสะอาด”  โดยได้ร่วมกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่สาธารณะ  แหล่งท่องเที่ยว  แหล่งน้ำ  และที่สำคัญมีการรณรงค์ให้งดใช้โฟมและถุงพลาสติก  โดยเทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่ม อสม.  จิตอาสาทุกๆหมู่บ้าน  ร่วมกันจัดเก็บขยะบริเวณทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง – งาว  ตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีไปจนถึงหน้าตลาดสดบ้านต้นยาง  เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

IMG_7174.JPG47494.jpg47498.jpg47499.jpg47490.jpg47482.jpg47486.jpg47492.jpg47481.jpg47483.jpgIMG_7175.JPGIMG_7169.JPGIMG_7182.JPG47489.jpg47484.jpg47497.jpg47496.jpg