เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 


เทศบาลเมืองพิชัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(ทต.สันทราย)

 

นางกนกวรรณ   สมานวงค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทราย  ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย  เรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพิชัยเมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา

IMG_8631.JPGIMG_8623.JPGIMG_8627.JPGIMG_8621.JPGIMG_8611.JPGIMG_8613.JPGIMG_8615.JPGIMG_8618.JPG