Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 


เทศบาลเมืองพิชัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(ทต.สันทราย)

 

นางกนกวรรณ   สมานวงค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทราย  ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย  เรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพิชัยเมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา

IMG_8631.JPGIMG_8623.JPGIMG_8627.JPGIMG_8621.JPGIMG_8611.JPGIMG_8613.JPGIMG_8615.JPGIMG_8618.JPG

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 

Create by siump@hotmail.com