เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

 นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๒  หลักสูตร ก้าวตามรอยพระบาทองค์พระราชาอย่างพอเพียง  สร้างวิถีชุมชนสีเขียวสะอาด  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพียง  โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์  เข็มกลัด  ท้องถิ่นจังหวัด  เป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรในครั้งนี้  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา

IMG_8909.JPGIMG_8917.JPGIMG_8931.JPGIMG_8908.JPGIMG_8926.JPGIMG_8913.JPGIMG_8929.JPG

QRCode

http://www.pichaicity.go.th