เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๒

นายวาทิต   ปัญญาคม  นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ในชุมชนและโรงเรียน  ประจำปี  ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนและนักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากการบริโภคให้น้อยลงไปจากพื้นที่ในเขตเทศบาล  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ให้มีการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้  นำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ  พร้อมกับมีการร่วมลงนาม MOU  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีประชาชนและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  เทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  

IMG_8950.JPGIMG_8951.JPGIMG_8944.JPGIMG_8948.JPGIMG_8939.JPGIMG_8941.JPGIMG_8947.JPGIMG_8957.JPG

QRCode

http://www.pichaicity.go.th