Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาวัด

 เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ วัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข” พัฒนาวัดตามแนวทาง  ๕ ส.  ซึ่งได้มีการเลือกวัดปูเหลือง  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทำความสะอาด  โดยจัดแบ่งเจ้าหน้าที่  พนักงานร่วมกันลงมือปัด  กวาด  ล้างทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดและภายในตัววัด  นอกจากนั้นก็ได้มีการทนุบำรุงศาสนสถานด้วยการทาสีอาคาร  ศาลาวัดให้ดูสดสะอาด  เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา

IMG_9040.JPGIMG_9070.JPGIMG_9075.JPGIMG_9067.JPGIMG_9048.JPGIMG_9052.JPGIMG_9051.JPGIMG_9065.JPGIMG_9080.JPGIMG_9034.JPGIMG_9032.JPG

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 

Create by siump@hotmail.com