เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗วัน  ขับขี่ปลอดภัย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๖๒

นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๖๒  โดยมีมณฑลทหารบกที่ ๓๒ , สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง ศาลคุ้มครองเด็กและเยาวชนลำปาง  สำนักงานยชลประทาน  ชมรมเมาไม่ขับเทศบาลเมืองพิชัย  เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดบริการประชาชน  เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐ  ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของช่วง    วันอันตราย  ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้ตั้งจุดบริการให้กับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ , ง่วงนอนแล้วขับและจุดบริการประชาชน  ด้วยการให้บริการในด้านของเครื่องดื่มร้อน , ผ้าเย็นให้กับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะโดยมีนางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์รายงานต่อประธานในพิธี   เมื่อระหว่างวันที่  ๑๑เมษายน๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๑๗เมษายน๒๕๖๒ ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

IMG_9449.JPGIMG_9456.JPGIMG_9450.JPGIMG_9452.JPGIMG_9438.JPGIMG_9428.JPGIMG_9432.JPGIMG_9445.JPGIMG_9448.JPGIMG_9435.JPG