เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 


เทศบาลเมืองพิชัย  ฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์  ประจำปี  2563

 

            เมื่อวันที่14  สิงหาคม  2563  นายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์  ประจำปี  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีงาน  มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  ในขณะที่ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มฝึกอาชีพได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นยาง  หมู่ 4 

S__97157134.jpgS__97157130.jpgS__97157132.jpgS__97157131.jpgS__97157128.jpgS__97157127.jpgS__97157133.jpgS__97157126.jpgS__97157129.jpgS__97157123.jpgS__97157125.jpg