ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฝติคอลกรีด บ้านพิชัย หมู่ 1
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 2.43 MB
System
Downloads 9
pdf1คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ล.ส. หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.73 MB
System
Downloads 7
pdf2คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านพิชัย หมู่ 1
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 2.34 MB
System
Downloads 8
pdf3คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฝติคอลกรีด บ้านสันติสุข หมู่ 15
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 2.35 MB
System
Downloads 9

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)