เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
  

นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   กล่าวว่า  ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  และจังหวัดลำปาง  ได้แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ดำเนินการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนชาวตำบลพิชัย  และเทศบาลเมืองพิชัย แสดงพลังความสามัคคี จึงร่วมมือกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เทศบาลเมืองพิชัย  จึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดชโดยจัดทำโครงการจัดกิจกรรมจริยธรรมสัญจรเสริมสร้างวิสัยทัศน์  ผู้ปฏิบัติธรรม  ซึ่งจะจัดตามวัดต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐  วัด  โดยจะหมุนเวียนเดือนละ  ๑  วัด  ถวายเป็นพระราชกุศล  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลพิชัยร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามที่เทศบาลกำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์    แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

5.JPG2.JPG7.JPG6.JPG1.JPG3.JPG4.JPG

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

ตามช่องทาง URL/QR Code
https://itas.nacc.go.th/go/iit/28p01g

 

 

แบบสอบถามการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 

2019-06-30-02-24-42ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๒           นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2019-05-30-05-17-01  วันเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๒ นายสนั่น   โนจากูลรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในวันเทศบาลเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๒ ...
2019-05-30-05-12-35  เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗วัน  ขับขี่ปลอดภัย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๖๒ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2019-05-30-05-10-11เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  โครงการรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและโรงเรียน ...
2019-05-30-05-08-45เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาวัด  เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ วัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข” พัฒนาวัดตามแนวทาง  ๕...
2019-05-30-05-07-30อบรมหมอกควัน  เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังมลพิษอากาศ  ภาวะหมอกควันและไฟป่า  ประจำปี  ๒๕๖๒ ...
2019-05-30-05-06-05เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๒ นายวาทิต   ปัญญาคม  นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ในชุมชนและโรงเรียน ...
2019-05-30-05-04-28อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย ...
2019-05-30-05-02-53  เทศบาลเมืองพิชัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(ทต.สันทราย)   นางกนกวรรณ   สมานวงค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ...
2019-05-30-05-01-00เทศบาลเมืองพิชัยจัด “โรงหนังเฉลิมทัศน์”                            นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเปิดเผยว่า...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

สายตรง 08-1724-3166

Facebook ของสำนักงาน

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ลิ้งหน่วยงานท้องถิ่น

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0436099
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
485
496
2680
429923
9473
21101
436099

Your IP: 54.161.118.57
Server Time: 2019-07-18 20:28:48

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 38 guests and no members online