เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


ตลาดต้องชมแห่งใหม่
กาดนัดฮิมวัง  บ้านสามัคคี

เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย”  ตลาดฮิมวังบ้านสามัคคีถือได้ว่าเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ ๔ ของจังหวัดลำปาง    ซึ่งเดิมทีกาดฮิมวังบ้านสามัคคีจัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลเมืองพิชัยตั้งแต่วันที่    มีนาคม  ๒๕๕๔  โดยเทศบาลฯ        มีจุดประสงค์ที่ต้องการให้ตลาดนี้เป็นตลาดนัดของกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตร  ประชาชนทั่วไป  ใช้เป็นสถานที่        จัดจำหน่ายสินค้าโอทอป  สินค้าทางการเกษตร  อาหารและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  การแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน  การกระจายรายได้ช่วยเหลือธุรกิจชุมชนและประชาชนผู้มีรายได้น้อย  โดยใช้กลไกตลาดแห่งนี้ให้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ สู่ไปถึงผู้บริโภค  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย

ในการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย” ครั้งนี้  เทศบาลเมืองพิชัยได้รับเกียรติจากนายสมเด็จ   สุสมบูรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ , นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง , คณะผู้บริหารกรมการค้าภายใน  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มอสม.และคณะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  เมื่อวันอังคารที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

“ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย”แห่งนี้  ได้เปิดให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค  บริโภคทุกๆวันอังคาร    บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว  หน้าหมู่บ้านสามัคคี   จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน  เข้ามาเที่ยวชมจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภค  รวมถึงสินค้าชุมชน  การเกษตรราคาถูกกับบรรยากาศที่ร่มรื่นได้ที่ “ตลาดต้องชม  กาดฮิมวังบ้านสามัคคี” ตลาดต้องห้ามพลาด  ของดีเมืองพิชัย

 2.JPG 4.JPG 3.JPG 1.JPG 5.JPG

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

ตามช่องทาง URL/QR Code
https://itas.nacc.go.th/go/iit/28p01g

 

 

แบบสอบถามการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 

2019-06-30-02-24-42ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๒           นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2019-05-30-05-17-01  วันเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๒ นายสนั่น   โนจากูลรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในวันเทศบาลเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๒ ...
2019-05-30-05-12-35  เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗วัน  ขับขี่ปลอดภัย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๖๒ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2019-05-30-05-10-11เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  โครงการรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและโรงเรียน ...
2019-05-30-05-08-45เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาวัด  เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ วัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข” พัฒนาวัดตามแนวทาง  ๕...
2019-05-30-05-07-30อบรมหมอกควัน  เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังมลพิษอากาศ  ภาวะหมอกควันและไฟป่า  ประจำปี  ๒๕๖๒ ...
2019-05-30-05-06-05เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๒ นายวาทิต   ปัญญาคม  นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ในชุมชนและโรงเรียน ...
2019-05-30-05-04-28อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย ...
2019-05-30-05-02-53  เทศบาลเมืองพิชัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(ทต.สันทราย)   นางกนกวรรณ   สมานวงค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ...
2019-05-30-05-01-00เทศบาลเมืองพิชัยจัด “โรงหนังเฉลิมทัศน์”                            นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเปิดเผยว่า...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

สายตรง 08-1724-3166

Facebook ของสำนักงาน

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ลิ้งหน่วยงานท้องถิ่น

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0436073
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
459
496
2654
429923
9447
21101
436073

Your IP: 54.161.118.57
Server Time: 2019-07-18 20:26:07

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 13 guests and no members online