ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับค่ายสุรศักดิ์มนตรี มท.บ.ที่32 , สถานีภูธรตำรวจอำเภอเมืองลำปาง , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ  ได้จัดกิจกรรมบริจาคอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  โดยมีการปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอรับเป็นจำนวนมาก  โดยเทศบาลฯได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รอรับอาหารและเว้นระยะห่างทางสังคม  เมื่อวันเสาร์ที่  25  เมษายน  2563  ณ วัดพิชัย  หมู่ที่ 1  ตำบลพิชัย  ที่ผ่านมา

S__86261768.jpgS__86261770.jpgS__86261771.jpgS__86261765.jpgS__86261769.jpgS__86261767.jpgS__86261766.jpgS__86261763.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)