ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  โดยมีคุณสิญาภรณ์   บุรินทราพันธุ์  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  และคุณนงคราญ  ปัญญาคม  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมของเทศบาลฯ ในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา

S__127262733.jpgS__127262730.jpgS__127262732.jpgS__127262731.jpgS__127262729.jpgS__127262726.jpgS__127262728.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)