ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปบัดเทศบาล ปฏิบัตืหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดไม้ล้มขวางถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 26 มีนาคม 2564

395728.jpg395745.jpg395716.jpg395729.jpg395697.jpg395732.jpg395717.jpg395659.jpg395708_0.jpg395731.jpg395719.jpg395718.jpg395708.jpg395730.jpg395740.jpg395698.jpg395725.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)