ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัย เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ ประเภท ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564 จากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

1617089004337.jpg1617088998531.jpg-1.jpg1617089002235.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)