ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2563  นายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์  ชีวีปลอดโรค  ประจำปี  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ  ด้วยหันมาปลูกผักและผลไม้ที่ใช้วัสดุชีวะภาพทำน้ำหมักชีวะภาพแทนการใช้สารเคมี  เพื่อให้ได้พืชผลที่สด , สะอาดและปลอดสารเคมี  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปางและหมอดินปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศาลาวัดต้นมื่น  หมู่ 14
 

S__96993287.jpgS__96993288.jpgS__96993293.jpgS__96993291.jpgS__96993289.jpgS__96993290.jpgS__96993292.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)