ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พนักงานสถานธนาบุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง และขอเชิญชวนชาวเมืองพิชัยร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดเดือนเมษายน ต๋ามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

S__2146325.jpgS__2146327.jpgS__22282253.jpgS__22282250.jpgS__22282260.jpgS__22282258.jpgS__22282252.jpgS__22282257.jpgS__22282245.jpgS__22282255.jpgS__22282254.jpgS__22282259.jpgS__22282256.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)