ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

 
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2563  เทศบาลเมืองพิชัย   ได้รับแจ้งจากเกษตรผู้ปลูกนาข้าว  ว่าในปีนี้เกษตรได้รับความเสียหายจากการถูกเพลี้ยระบาดในนาข้าวอย่างหนัก  และเป็นวงกว้างกินพื้นที่หลายไร่  เทศบาลเมืองพิชัยจึงได้ประสานไปยังเกษตรอำเภอเมืองลำปาง  เพื่อลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนไม่ให้เพลี้ยนั้นขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น  ผลจากการสำรวจพบว่ามีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบคือ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 , บ้านทุ่งกู่  หมู่ที่ 3 , บ้านทรายใต้  หมู่ที่ 8  เทศบาลเมืองพิชัยจึงเข้ารับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรผู้ที่ได้รับผลกระทบทันที

S__97067020.jpgS__97067018.jpgS__97067021.jpgS__97067017.jpgS__97067016.jpgS__97067014.jpgS__97067013.jpgS__97067015.jpgS__97067011.jpgS__97067019.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)