ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่14  สิงหาคม  2563  นายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์  ประจำปี  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีงาน  มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  ในขณะที่ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มฝึกอาชีพได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นยาง  หมู่ 4
 

S__97157134.jpgS__97157130.jpgS__97157132.jpgS__97157131.jpgS__97157128.jpgS__97157127.jpgS__97157133.jpgS__97157126.jpgS__97157129.jpgS__97157123.jpgS__97157125.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)