ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เมื่อวันอังคารที่  25  สิงหาคม  2563    นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้เป็นประธานในการประชุมผู้นำท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  เพื่อรับนโยบายการทำงานของท่านผู้ว่าฯ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและทำงานเพื่อประชาชน  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย

S__97296493.jpgS__97296487.jpgS__97296489.jpgS__97296491.jpgS__97296490.jpgS__97296494.jpgS__97296492.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)