ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Position:
สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Address:
เลขที่ 999 หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว
ตำบลพิชัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52000
อีเมล์ : pichai.info2562@gmail.com
Phone:
0 5438 2774
Fax:
0 5433 5538

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)