ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล
Order Files by:
Date
Downloads: 2
zip0แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 38.26 MB
System
Downloads 7
pdf1ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2562-2564
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 355.03 KB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)