ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Order Files by:
Date
Downloads: 2
pdf0ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การดำเนินการ กิจกรรม ๕ ส.
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 7
pdf1ประกาศเสริมสร้างและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)