ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: กองช่าง
Order Files by:
Date
Downloads: 2
pdf0คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed 2021-01-18
Version
Size 102.56 KB
System
Downloads 8
pdf1คำแนะนำป้องกันและระงับอัคคีภัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed 2021-01-18
Version
Size 23.98 KB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)