ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.01 MB
System
Downloads 9
pdf1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 185.16 KB
System
Downloads 12
pdf2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 853 KB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)