ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0แผนพัฒนา พนักงานเทศบาล ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 13.86 MB
System
Downloads 8
pdf1ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองพิชัย 2564-2566
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 453.95 KB
System
Downloads 21
pdf2ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองพิชัย 2561-2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 428.67 KB
System
Downloads 8

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)