ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0คำสั่งเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 2.31 MB
System
Downloads 7
pdf1ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 748.66 KB
System
Downloads 8
pdf2ประกาศการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 8.39 MB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)