ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
Order Files by:
Date
Downloads: 7
pdf0รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนธํนวาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 6.1 MB
System
Downloads 7
pdf1รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-18
Version
Size 5.07 MB
System
Downloads 7
pdf2รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-18
Version
Size 4.85 MB
System
Downloads 9
pdf3รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-18
Version
Size 5.47 MB
System
Downloads 8
pdf4รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-18
Version
Size 7.74 MB
System
Downloads 13
pdf5รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-18
Version
Size 9.9 MB
System
Downloads 15
pdf6รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-18
Version
Size 8.21 MB
System
Downloads 10

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)