ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
Order Files by:
Date
Downloads: 9
pdf0สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.58 MB
System
Downloads 9
pdf1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.07 MB
System
Downloads 8
pdf2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.63 MB
System
Downloads 7
pdf3สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 642.05 KB
System
Downloads 8
pdf4สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.73 MB
System
Downloads 9
pdf5สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.29 MB
System
Downloads 7
pdf6สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 2.16 MB
System
Downloads 7
pdf7สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 830.52 KB
System
Downloads 8
pdf8สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 3.02 MB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)