ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองพิชัย บระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 4.14 MB
System
Downloads 8
pdf1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 890.92 KB
System
Downloads 9
pdf2คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 299.37 KB
System
Downloads 8

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)