ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: คู่มืองานกองช่าง
Order Files by:
Date
Downloads: 25
pdf0การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 89.55 KB
System
Downloads 6
pdf1การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.51 KB
System
Downloads 6
pdf2การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 93.03 KB
System
Downloads 7
pdf3การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 78.79 KB
System
Downloads 6
pdf4การแจ้งถมดิน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 79.7 KB
System
Downloads 7
pdf5การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 111.26 KB
System
Downloads 7
pdf6การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 112.91 KB
System
Downloads 6
pdf7การแจ้งขุดดิน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.74 KB
System
Downloads 6
pdf8การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 96.79 KB
System
Downloads 6
pdf9การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.34 KB
System
Downloads 6
pdf10การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 86.27 KB
System
Downloads 6
pdf11การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 103.52 KB
System
Downloads 6
pdf12การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.7 KB
System
Downloads 6
pdf13การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.7 KB
System
Downloads 6
pdf14การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.92 KB
System
Downloads 7
pdf15การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 79.31 KB
System
Downloads 6
pdf16การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 85.52 KB
System
Downloads 6
pdf17การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.77 KB
System
Downloads 6
pdf18การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 88.36 KB
System
Downloads 6
pdf19การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 97.3 KB
System
Downloads 8
pdf20การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.83 KB
System
Downloads 6
pdf21การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 91.02 KB
System
Downloads 6
pdf22การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.75 KB
System
Downloads 11
pdf23การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.74 KB
System
Downloads 6
pdf24การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 85.8 KB
System
Downloads 6

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)