เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Display # 
Title Hits
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านม่อนขาแก้ว หมู่ 3 2
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริวณบ้านเลขที่ 164 ถึง 151/1 4
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๓ ถึง ๑๓ 6
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คส. และถน คสล.ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1 8
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านลขที่ ๕๙ 6
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขา แก้ว หมู่ ๓ 11
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม ติดตั้งจำนวน ๕ หมู่บ้าน 15
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม บ้านฝายน้อย หมู่ 9 16
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม บ้านฝายน้อย หมู่ 9 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 13 15
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ หมู่บ้าน 19
ประกาศขยายระยะเวลาการพิจรณาผลการประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน 17
ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา 16
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ ๑๓ 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านสามัคคี หมู่ 2 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านเด่น หมู่ 13 20
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 18
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม 16
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน บ้านพิชัย หมู่ 1 20