ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 28/05/2023 23:59
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 0 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 4738988 ราย
หายแล้ววันนี้ = 0 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 4692636 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 12299 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 0 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 34053 ราย