ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 08/12/2021 05:05
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 3525 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 2148766 ราย
หายแล้ววันนี้ = 6109 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 2061374 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 66397 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 31 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 20995 ราย