ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 20/05/2022 11:47
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 6463 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 4401378 ราย
หายแล้ววันนี้ = 7091 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 4312790 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 58907 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 41 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 29681 ราย