เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรม "ลำปางวิ่งต้านโกง ปี 2 Lampang ZeroRun Season 2"

72219981_952808111772290_921572945178918912_o.jpgS__26640462.jpgS__26640459.jpgS__26640461.jpgS__26640466.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
  • เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ สำหรับคนพิการที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Copyright © 2021. All Rights Reserved.