เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  โดยมีคุณสิญาภรณ์   บุรินทราพันธุ์  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  และคุณนงคราญ  ปัญญาคม  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมของเทศบาลฯ ในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา

S__127262733.jpgS__127262730.jpgS__127262732.jpgS__127262731.jpgS__127262729.jpgS__127262726.jpgS__127262728.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.