เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัย เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ ประเภท ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564 จากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

1617089004337.jpg1617088998531.jpg-1.jpg1617089002235.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.