เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พนักงานสถานธนาบุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง และขอเชิญชวนชาวเมืองพิชัยร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดเดือนเมษายน ต๋ามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

S__2146325.jpgS__2146327.jpgS__22282253.jpgS__22282250.jpgS__22282260.jpgS__22282258.jpgS__22282252.jpgS__22282257.jpgS__22282245.jpgS__22282255.jpgS__22282254.jpgS__22282259.jpgS__22282256.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.