เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยท่านสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองนายก เลขาฯ ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงโรคโควิด 19 โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การตรวจ จาก รพสต.ต้นมื่น ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
ทั้งนี้ได้ลงไปควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำ บ้านผู้ป่วยโควิด และบ้านใกล้เคียง บ้านต้นยาง ม.4 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนบ้านต้นยาง ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ

260357.jpg260356.jpg260355.jpg260360.jpg260358.jpg260359.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.