นายสองเมือง  วงค์ไชย์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและสำรวจปัญหาพื้นผิวจราจรภายในหมู่บ้าน  เพื่อให้เทศบาลเมืองพิชัยได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม  ณ บ้านสามัคคีและบ้านทุ่งกู่  เมื่อวันศุกร์ที่  14  พฤษภาคม  2564

S__143745035.jpgS__143745036.jpgS__143745031.jpgS__143745033.jpgS__143745037.jpgS__143745034.jpgS__143745038.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.