อำเภอเมืองลำปางนำโดยปลัดยุภาภรณ์ แก้วจิตคงทอง  ปลัดอำเภอ  ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายวิทยา โพธินคร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล นางสาว ศิริกร ธรรมสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน ณ  บ้านต้นมื่น  หมู่ที่ 14  ในวันที่ 21 พ.ค 2564

S__144949272.jpgS__144949269.jpgS__144949271.jpgS__144949266.jpgS__144949270.jpgS__144949268.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.