เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันเสาร์ที่ 22  พฤษภาคม  2564  เทศบาลเมืองพิชัย  ได้รับแจ้งเหตุ ว.16  เพลิงไหม้เศษกองหญ้าและเศษวัสดุ  ไหม้บริเวณท้ายหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15  นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  จึงได้สั่งการให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้นำรถดับเพลิง 2 คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าพื้นที่สกัดจุดเพลิงไหม้ดังกล่าวที่ไหม้กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง  โดยมีคุณจิตรดา  มาเร็วเลขานุการนายก และสมาชิกสภาฯในพื้นที่ได้ลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด  จนในขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงจนดับสนิท  และได้สั่งการให้พนักงานดับเพลิงเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

S__145260562.jpg656122.jpg377357.jpg656119.jpg377360.jpg656120.jpgS__145260564.jpg656098.jpg655728.jpg656103.jpg656118.jpg656121.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.