เทศบาลเมืองได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้ม ขวางทางลงแม่น้ำวัง  บริเวณสะพานบ้านต้นยาง  จึงได้ประสานผู้ใหญ่บ้านและ สท.ในพื้นที่  และนำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ พร้อมเครื่องมือไปตัดท่อนไม้ขนาดใหญ่  ณ บ้านต้นยาง  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.