นายสองเมือง  วงค์ไชย์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพ่อค้า  แม่ค้า  ตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  ตามประกาศที่ได้เปิดตลาดนัดเป็นวันแรก  และได้มีการตั้งจุดคัดกรองผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้า  ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19  เมื่อวันอังคารที่ 15  มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมา

 

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.