เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนางนิดา นันต๊ะกูล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นายภาสกร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข นางสุชาดา บุญแจ่ม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บ้านสันติสุข ม. 15 ต. พิชัย ในการจัดกิจกรรมโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ประจำปี 2564 และ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อย่าลืมน้องหมาน้องแมวมารับวัคซีนกันนะคะ

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.