วันที่  4  ก.ค  2564  เวลา 17.40 น. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์  ขอความช่วยเหลือจับสัตว์มีพิษ  (งู)​ บริเวณบ้านสันติสุข ม.15 งานป้องกัน ท.ม.พิชัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เวร  ผลัด 1 ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน  เรียบร้อยครับ

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.