วันที่ 5 กรฎาคม 2564 ทางวัดบ้านต้นยางใด้จัดพิธียกฉัตรทอง" โดยมีท่าน สจ.วสันต์​ อุณหเรหกิจสมาชิกสภาเขตพื้นที่เป็นประธานพร้อมด้วยนายกสองเมือง​ วงศ์​ไชย, รองนายกอำนวย เสนาวรรณ, และรองนายกอรุณ​ พีระเชื้อ, รองนายกนิธิ​ อุณหเลขจิตร ​และที่ปรึกษา​นายกเทศบาลพิชัยท่านวิทยา​ โพธินคร มาเป็นประธาน"ยกฉัตรทอง" ณ.ที่วัดบ้านต้นยาง​ ต.พิชัย อ.เมืองจ.ลำปาง​ ให้การต้อนรับโดยผู้ใหญ่​บ้านบ้านต้นยางพร้อมด้วยสมาชิกลูก​บ้านใด้ให้การต้อนรับทั้งคณะ

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.