วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนางสาวอ้อยใจ ยืนยง ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ นำทีมพนักงาน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวการลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แจกหน้ากากอนามัย และขนมวาฟเฟิลให้กับผู้ที่กด Like กดแชร์ เพจ โรงรับจำนำ - สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ณ กาดสามัคคี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแม่ค้าและชาวบ้านที่เดินชิมช้อปในตลาดให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.